Ontwerp Ontwerp

Als de IT-strategie en roadmap route voor de toekomst bekend zijn, is het logische vervolg deze route in samenspraak met u ook verder in detail te gaan inkleuren in de vorm van een ontwerp.

Een dergelijk ontwerp kan de afzonderlijke infrastructuur domeinen (server, storage, netwerk, werkplek, software, backup, security, print, services ) omvatten, maar ook combinaties daarvan eventueel in de vorm van de Integrated Solutions van Infotheek.

Het ontwerp vormt de blauwdruk voor de te realiseren IT-oplossing. Een blauwdruk op basis waarvan, zowel de gewenste bouw van de oplossing als de inpasbaarheid daarvan binnen uw bestaande IT-omgeving gewaarborgd wordt. Uiteindelijk, onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de IT- oplossing en de exploitatie daarvan.

Functioneel-Technisch infrastructuur ontwerp Functioneel/Technisch infrastructuur ontwerp

Staat u aan de vooravond van de vervanging of uitbreiding van uw bestaande IT-infrastructuur, dan is het zinvol na te denken over de functionele en/of technische specificaties waaraan in dit kader voldaan moet worden. Specificaties die op hun beurt weer vertaald moeten worden naar een ontwerp dat als blauwdruk dient voor de uiteindelijk te realiseren IT-oplossing.

De Infotheek experts zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op IT-infrastructureel gebied en de toepasbaarheid daarvan in specifieke branches. Expertise die zij graag samen met u aanwenden voor het uittekenen van IT-oplossingen die maximaal tegemoet komen aan uw wensen en behoeften.

Dergelijke IT-oplossingen kunnen daarbij de afzonderlijke infrastructuur domeinen (server, storage, netwerk, werkplek, software, backup, security, print) omvatten, maar ook combinaties daarvan.

Cloud architectuur ontwerp Cloud architectuur ontwerp

Wilt u een gehele of gedeeltelijke overstap maken naar de Cloud, dan is het cruciaal in detail vast te leggen in welke vorm deze overstap gaat plaatsvinden.

Gaat u diensten afnemen uit een public omgeving, krijgt de opzet een private karakter of wordt het een hybride model al dan niet in combinatie met uw traditionele IT-omgeving?

Infotheek denkt graag met u mee bij het definiëren van de antwoorden op deze vragen. Antwoorden die vervolgens in samenspraak met u worden vertaald in een architectuur ontwerp. De basis voor de uiteindelijke inrichting van uw Cloud oplossing.

Support maatwerk ontwerp Support maatwerk ontwerp

Een optimaal werkende IT-infrastructuur in uw datacenter is van groot belang om in de permanente vraag naar IT-services vanuit uw organisatie te kunnen voorzien.

Om dit belang zo goed mogelijk te kunnen behartigen, is het zaak dat u goed nadenkt over de wijze waarop u het support op deze IT-infrastructuur wilt inrichten.

Vraagstukken die daarbij onder andere aan bod moeten komen zijn;
– Welk deel van de IT-infrastructuur is bedrijfskritisch en voor welk deel gelden lagere beschikbaarheidseisen?
– Kiest u voor een reactieve support benadering of gaat u het accent meer verleggen naar een proactieve invulling?
– In welke mate wilt u voor dit support leunen op de kennis en expertise van Infotheek of maakt u de keuze deze grotendeels zelf in te vullen?

De experts van Infotheek helpen u graag om een Support maatwerk oplossing uit te werken die zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke eisen en wensen.

Laat ons weten in welke dienst u geïnteresseerd bent

Wij bellen u terug. Wilt u ons liever uw vraag mailen? Dat kan naar enterprise@infotheek.com 

Bedrijfsnaam
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Over welke diensten wilt u teruggebeld worden?


Bent u op zoek naar totaaloplossingen?

Die bieden wij ook.

Bekijk onze integrated solutions