Exploitatie en optimalisatie Exploitatie en optimalisatie

Na een succesvolle implementatie van een IT-oplossing houdt het voor Infotheek niet op. Aangezien IT steeds belangrijker wordt voor de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties is Infotheek er alles aan gelegen de oplossing ook na oplevering optimaal te laten functioneren.

Met het oog hierop beschikt Infotheek over een uitgebreid pakket aan services die zich richten op de continue bewaking, beschikbaarheid en performance van uw IT-omgeving.

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan er, met oog op het verhelpen van verstoringen (incidenten) in de IT-infrastructuur, door u gekozen worden uit verschillende type services, service levels en service intervallen. Dit alles op zowel werkplek- als datacenter nivo en voor het totale scale aan infrastructuur domeinen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid diverse assesment services af te nemen die zich richten op een verdere optimalisatie van de werking van de IT-omgeving gedurende de exploitatie.

Wilt u een verdere mate van ontzorging, dan is dit mogelijk door het gedeeltelijk of geheel uitbesteden van beheertaken ongeacht of dit een traditionele on-premise- of Cloud gerelateerde omgeving betreft.

Flexibiliteit in optima forma en alles gericht op het borgen van blijvende klanttevredenheid.

IT Support Services

Device support Device support

Infotheek beschikt over een uitgebreid pakket aan IT-Support services die zich richten op de continue bewaking en beschikbaarheid van uw IT-omgeving.

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan er, met het oog op het verhelpen van verstoringen (incidenten) in de IT-infrastructuur, door u gekozen worden uit verschillende reactieve- en proactieve support services, met een variatie aan service levels en service intervallen.

De reactieve support services richten zich op het oplossen van hardware- en/of software incidenten die zich op device nivo binnen uw IT-infrastructuur voordoen. Afhankelijk van de aard van het incident kan de herstelactie op afstand dan wel bij u op locatie plaatsvinden.

Bij de proactieve support services verschuift het accent naar het zoveel mogelijk voorkomen van hardware- en software incidenten. Daar waar zich desondanks toch verstoringen voordoen, voorzien deze services ook in het oplossen hiervan, op afstand dan wel bij u op locatie.

Datacenter support Datacenter support

Infotheek beschikt over een uitgebreid pakket aan IT-Support services die zich richten op de continue bewaking en beschikbaarheid van uw IT-omgeving.

Datacenter Support biedt in dit kader maximale ondersteuning voor uw datacenter. De support oplossing is modulair van opbouw en kan daardoor volledig worden afgestemd op uw behoeften en wensen.

Er is sprake van een integrale support benadering voor uw complete IT-omgeving, in plaats van de nadruk te leggen op het support op de individuele componenten waaruit de omgeving is opgebouwd. Alles is gericht op het blijvend garanderen van de optimale werking van het datacenter en de continuïteit van de IT-services die van hieruit aan uw organisatie worden aangeboden.

Ontzorging van en persoonlijke aandacht voor u als klant staan centraal. De mate van ontzorging kent daarbij een groot aantal varianten waaruit gekozen kan worden. Datacenter support biedt u de ultieme maatwerk support beleving.

Service desk Service desk

Infotheek beschikt over een uitgebreid pakket aan IT-Support services die zich richten op de continue bewaking en beschikbaarheid van uw IT-omgeving.

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan er, met oog op het verhelpen van verstoringen (incidenten) in de IT-infrastructuur, door u gekozen worden uit verschillende type services, service levels en service intervallen. Dit alles op zowel werkplek- als datacenter nivo en voor het totale scala aan infrastructuur domeinen.

In geval van verstoringen in de infrastructuur wordt hier, als onderdeel van de diensten “Device – of Datacenter support”, rechtstreeks melding van gedaan bij de hardware- en/of software Vendor, die vervolgens zorgt voor de verdere afhandeling.

Infotheek kan u echter op het gebied van het afhandelen van incidenten extra ondersteuning bieden door het inschakelen van zijn Service desk. De Service desk zorgt voor eerste lijns remote support en zal waar mogelijk de door u aangemelde incidenten zoveel mogelijk op afstand oplossen. In gevallen waarbij dit laatste niet mogelijk is en eventueel een corrigerende actie op uw lokatie nodig is, zal de Service desk zorg dragen voor het initiëren hiervan en tevens de voortgang van de incident afhandeling voor u bewaken.

 Beheer

IT-omgevingen worden steeds vooruitstrevender en complexer. Voor veel organisaties wordt het om die reden steeds lastiger om het beheer van een dergelijke omgeving binnen de eigen organisatie onder te brengen. Daar waar dit wel mogelijk is, kiezen ook steeds meer klanten ervoor om zich te concentreren op hun core bedrijfsactiviteiten en IT-beheerwerkzaamheden bij een derde partij onder te brengen.

Infotheek is zo’n derde partij. Zowel het beheer van de systemen in uw datacenter als ook op werkplek nivo kan door Infotheek worden verzorgd.

Door uw IT-omgeving aan te sluiten op het netwerk operating center van Infotheek, wordt het mogelijk uw IT-infrastructuur proactief te managen en verstoringen te voorkomen. Door permanente capaciteits- en trendanalyses is de blik continu vooruit gericht en wordt de werking van uw IT-infrastructuur voortdurend geoptimaliseerd. Dit alles onder centrale regie en verantwoordelijkheid van Infotheek.

Optimalisatie services Optimalisatie services

Infotheek beschikt over een ruim aanbod Optimalisatie services die erop gericht zijn de werking van uw IT-omgeving, gedurende de exploitatie, inzichtelijk te maken en waar mogelijk verder te optimaliseren.

De uitvoering van een diversiteit aan health checks, performance analyses, technische assessments en de bevindingen en aanbevelingen die hieruit voort komen, vormen hiervoor de basis.

Deze services zijn beschikbaar voor de verschillende infrastructuur domeinen, te weten server, storage, netwerk, werkplek, software, backup, security en print.

Ze kunnen door u éénmalig worden afgenomen, dan wel op structurele basis door Infotheek worden verricht eventueel als onderdeel van een samengestelde IT-oplossing.

Logistieke services Logistieke services

Infotheek biedt u een ruime keuze aan Logistieke services die zowel afzonderlijk als gecombineerd met elkaar kunnen worden uitgeleverd. Daardoor is Infotheek in staat zowel de inname van gebruikte apparatuur als de uitlevering van nieuwe apparatuur volledig voor u  te verzorgen.

Bij de inname wordt er zorg gedragen voor het transport van uw locatie naar de Infotheek warehouse, waar de apparatuur wordt getest, gerefurbished en eventuele bedrijfsgevoelige data op uw verzoek wordt verwijderd. Afhankelijk van de staat van de hardware kan deze vervolgens worden doorverkocht of op een verantwoorde manier worden gerecycled.

In geval van uitlevering van nieuwe apparatuur kan Infotheek in haar warehouse de apparatuur op basis van uw specificaties pre-configureren en van een asset tag voorzien, zodat het vervolgens mogelijk is deze direct klaar voor gebruik op uw locatie te installeren.

De Logistieke services zijn beschikbaar voor de verschillende Infrastructuur domeinen, te weten storage, server, netwerk, werkplek, backup, security en print.

 IT-STAFFING Detachering

Heeft u om uiteenlopende redenen wel eens behoefte aan de inzet van tijdelijk IT-personeel? Infotheek beschikt namelijk over een eigen poule van IT-specialisten die u graag met hun uitgebreide kennis en ervaring willen ondersteunen. We beschikken onder andere over service desk medewerkers, systeembeheerders, engineers en consultants met uiteenlopende specialismen.

Onze kracht zit hem in de kwalificatie van uw personeelsaanvraag. Op basis van uw specifieke wensen, onze kennis van uw IT-omgeving en ons beeld van uw bedrijfscultuur gaan wij op zoek naar de IT-specialist die het beste bij u past en optimaal in uw specifieke behoefte kan voorzien.

Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit stellen we bij het in behandeling nemen van uw aanvraag centraal. De inzet van onze mensen kan zowel dag delen als meerjarige detachering omvatten.

Door onze IT-specialisten continu te trainen en te certificeren kunnen we u de professionele ondersteuning bieden die u van ons verwacht. Laat ons uw behoefte aan IT-personeel weten en wij doen er alles aan om uw verwachting waar te maken.

Laat ons weten in welke dienst u geïnteresseerd bent

Wij bellen u terug. Wilt u ons liever uw vraag mailen? Dat kan naar enterprise@infotheek.com 

Bedrijfsnaam
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Over welke diensten wilt u teruggebeld worden?


Bent u op zoek naar totaaloplossingen?

Die bieden wij ook.

Bekijk onze integrated solutions