Definitie strategie en roadmap Definitie strategie en roadmap

Goede IT-faciliteiten zijn cruciaal om als organisatie succesvol te zijn in de dynamische wereld waarin we leven. Een goed beeld van de business doelstellingen die organisaties binnen hun specifieke vakgebied nastreven, vormt hierbij de basis om te bepalen welke IT-oplossingen hierbij maximaal ondersteunend zijn.

De Infotheek experts zijn op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en beschikken daarnaast over specifieke branche kennis. Expertise die zij aanwenden om samen met u de actuele situatie in kaart te brengen, de gewenste situatie te definiëren en in het verlengde daarvan een passende IT-strategie en roadmap route te definiëren.

Naast de technologische- en services elementen zal Infotheek in een dergelijk voorstel ook stilstaan bij de IT-afnamemodellen die mogelijk zijn op basis van traditionele on-premise infrastructuren en/of alternatieve sourcing op basis van uiteenlopende Cloud proposities.

Infrastructuur domain assessment Infrastructuur Domein assessment

Het Infrastructuur Domein assessment is bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar een IT-Infrastructuur strategie die ze zakelijk gezien helpt succesvol te zijn en te blijven in de dynamische wereld waarin ze opereren.

Tijdens de workshop staan Infotheek experts met u stil bij de laatste technologische ontwikkelingen op IT-infrastructureel gebied. Dit kan zowel voor één specifiek infrastructuur domein (storage, server, netwerk, workplace, software, backup, security, print) als voor combinaties daarvan. Dit alles op zowel werkplek en/of datacenter nivo en waar nodig afgestemd op specifieke branches.

Doelstelling is om samen met u als klant de huidige situatie met betrekking tot de IT-infrastructuur in kaart te brengen. Van daaruit inzichtelijk te maken of deze situatie met het oog op de toekomst aanleiding is voor het doorvoeren van eventuele veranderingen en waar nodig uiteindelijk de high level weg daar naar toe vast te leggen.

De uitkomst van de workshop is een adviesrapport met daarin een gedefinieerde roadmap voor uw IT-infrastructuur.

Het maken van een functioneel en/of technisch infrastructuur ontwerp is de stap die Infotheek graag in vervolg op de workshop met u wilt zetten.

Cloud discovery workshop Cloud discovery workshop

Vraagt u zich af of Cloud computing als mogelijke oplossing het beste past bij de business doelstellingen die u met uw organisatie nastreeft en de uitdagingen waarmee u daarbij te maken heeft? Dan kan de Cloud discovery workshop daar een antwoord op geven.

Tijdens de workshop begeleiden Infotheek experts u op uw reis door de Cloud en wordt bepaald of een mogelijke Cloud oplossing van toegevoegde waarde kan zijn of dat een ander soort oplossing beter past.

Er wordt richting u een doorkijkje gegeven in de verschillende Cloud varianten, private, public en hybrid, die mogelijk zijn en hoe deze zich verhouden tot de meer traditionele modellen van IT-oplossingen. Tevens wordt er stilgestaan bij de gelaagdheid in Infrastructure-as-a-Service  (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen.

De uitkomst van de workshop is een adviesrapport waarin op hoofdlijnen wordt beschreven of, en op welke manier Cloud een rol kan spelen binnen uw IT-omgeving.

Het ontwerpen van een Cloud architectuur afgestemd op uw specifieke situatie is een logisch vervolg indien de uitkomst van de workshop u inderdaad richting de Cloud wijst.

Support experience workshop Support experience workshop

Bent u opzoek naar een IT-Support strategie die helpt om uw zakelijke doelstellingen te realiseren? Dan kan de Support experience workshop u daarbij de juiste richting meegeven.

Tijdens de workshop staan Infotheek experts met u stil bij de toenemende dynamiek van de wereld om ons heen en de noodzaak van de business om hierop te kunnen anticiperen. Er wordt gekeken op welke wijze IT hierbij voor u maximaal ondersteunend (Agile en Flexibel) kan zijn in plaats van hiervoor een belemmering te zijn.

De nadruk ligt hierbij specifiek op de uitlevering van IT-services vanuit het datacenter in relatie tot onder andere Pay-as-you-Grow (Flexible Capacity) modellen en de reactieve- en proactieve support services die noodzakelijk zijn om deze uitlevering blijvend te kunnen garanderen.

De uitkomst van de workshop is een adviesrapport waarin op hoofdlijnen is vastgelegd op welke wijze een support maatwerk oplossing voor uw datacenter van toegevoegde waarde kan zijn.

In vervolg hierop kan er door Infotheek in samenspraak met u een verder ontwerp van een dergelijke support maatwerk oplossing plaatsvinden.

Laat ons weten in welke dienst u geïnteresseerd bent

Wij bellen u terug. Wilt u ons liever uw vraag mailen? Dat kan naar enterprise@infotheek.com 

Bedrijfsnaam
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Over welke diensten wilt u teruggebeld worden?


Bent u op zoek naar totaaloplossingen?

Die bieden wij ook.

Bekijk onze integrated solutions