De maatschappelijke partners van Infotheek

Vanuit onze belangrijkste kernwaarden zien wij als bedrijf veel raakvlakken met sport. Sport is in onze ogen essentieel voor het leven van mens en kind en daarmee voor de gehele maatschappij. Daarnaast gelooft Infotheek dat, wanneer je als onderneming groeit, de maatschappelijke betrokkenheid met het bedrijf mee groeit. Om deze redenen heeft Infotheek ervoor gekozen niet alleen een maatschappelijke bijdrage te leveren op het gebied van de Circulaire Economie, maar ook de sportkansen van kinderen te vergroten. Wij zetten ons met name in voor kinderen voor wie sport niet vanzelfsprekend is, omwille van bijvoorbeeld financiën of gezondheid. Vanuit dat geloof is Infotheek initiatiefnemer van de stichting IT4Kids, en zijn we partner van Schooljudo, van Brandsfit en sponsor van FC Utrecht. En daar zijn we enorm trots op.

Meer weten?

Heeft u vragen over één van onze onderstaande initiatieven? Of ontvangt u graag meer informatie over één van onze partners? Neem gerust contact op via info@infotheek.com.

IT4Kids – Generate skills for life!

Infotheek is de founding father van de in 2013 opgerichte stichting IT4Kids. IT4Kids stelt bedrijven en organisaties in staat oude hardware te doneren. De restwaarde van deze hardware wordt via IT4Kids voor 100% gedoneerd aan organisaties of projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen – veelal middels sportactiviteiten. Samen geloven wij erin dat sport van grote invloed is op zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Respect voor elkaar, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier, zijn vaardigheden die bij sportactiviteiten ontwikkeld worden. Met deze waarden in het achterhoofd steunde de stichting al initiatieven als het Jeugdsportfonds, de Richard Krajicek Foundation en Schooljudo. – http://it4kids.com/nl 

Partner van Schooljudo

Schooljudo is het grootste beweegprogramma in het onderwijs. Middels het sportprogramma staan er jaarlijks zo’n 30.000 kinderen op de tatami. Schooljudo is dan ook een van de meest waardevolle sportprogramma’s voor basisschoolleerlingen in Nederland en richt zich –middels sport- op de ontwikkeling van vaardigheden voor leven: respect, samenwerking, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, respect en bovenal sportplezier. Met haar partnerschap zorgt Infotheek ervoor dat Schooljudo vaker georganiseerd kan worden in wijken met een lagere sociale economische  status. – http://schooljudo.nl/home.html 

Brandsfit

Brandsfit geeft Infotheek Group de mogelijkheid kleine en lokale sportverenigingen te ondersteunen, middels shirtsponsoring. Zo hebben wij al enkele tientallen amateurvoetbalclubs voorzien van gesponsorde voetbaltenues en profiteren er al duizenden jeugdteams van de bijdrage van Infotheek. Zo zijn ouders minder geld kwijt aan een nieuw tenue, kunnen de clubs meer geld investeren in het sportaanbod en kunnen wij kinderen en jongeren helpen zich verder te ontplooien die dat voorheen, door gebrek aan middelen, niet konden. – http://www.brandsfit.com/index.html 

Official Partner FC Utrecht

In FC Utrecht zien wij een club die veel overeenkomsten heeft met het DNA van Infotheek Group. We delen de mentaliteit van mouwen opstropen en doen. We zijn allebei vechters, harde werkers, loyaal en vooral ook maatschappelijk betrokken.Want ook FC Utrecht neemt haar maatschappelijke rol zeer serieus. De club zet zich specifiek in voor vitaliteit voor jeugd, in de gehele provincie Utrecht. Bijvoorbeeld met de inzet van spelers om kinderen te inspireren op het gebied van gezonde voeding en beweging, in samenwerking met lokale organisaties. Infotheek ondersteunt FC Utrecht bij deze ambitie en heeft zich ten doel gesteld de slagkracht van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) op maatschappelijk gebied te vergroten.