IT4Kids: Doneer uw afgeschreven ICT apparatuur en help kinderen sporten!

Klik hier voor IT4Kids in VR

Stichting IT4Kids zet zich primair in voor kinderen. In Nederland zijn er momenteel zo’n 1,2 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Dit betekent dat er in Nederland nu ongeveer 423.000 kinderen zijn, die niet kunnen sporten zoals velen van hun leeftijdgenoten. IT4Kids maakt zich sterk om voor deze kinderen het verschil te maken.

Voor wie zet IT4Kids zich in?

De stichting zet zich primair in voor kinderen. In Nederland zijn er momenteel zo’n 1,2 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Dit betekent dat er in Nederland nu ongeveer 423.000 kinderen zijn, die niet kunnen sporten zoals velen van hun leeftijdsgenoten.

Ondanks dat Nederland een voortvarend land is, zijn er veel kinderen die, door sociaal economische omstandigheden, activiteiten zoals sport en spel moeten missen. IT4Kids maakt zich sterk om voor deze kinderen het verschil te maken.

Wij geloven erin dat sport een beduidende invloed heeft op zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Respect voor elkaar, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vrienden maken, vertrouwen, ontwikkeling en plezier, zijn centrale begrippen die bij sportactiviteiten ontwikkeld worden.

De donaties die de stichting binnenkrijgt worden gespendeerd aan organisaties of aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen – veelal middels sportactiviteiten.

Naar website

Wat doet IT4Kids?

Stichting IT4Kids zet zich in door bedrijven en organisaties de mogelijkheid te geven om de opbrengsten van vervangen IT hardware via Stichting IT4Kids te doneren aan een goed doel.

De stichting heeft nauwe samenwerkingsverbanden met diverse organisaties, fondsen en goede doelen. In haar keuze voor goede doelen heeft ze een sterke focus op sport. Sport wordt in dit geval gezien als middel, waarbij direct of indirect een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van alle kinderen, in de breedste zin van het woord.

Kinderen en hun ontwikkeling staan binnen onze stichting centraal. IT4Kids kan met ontvangen donaties aansluiten bij bestaande projecten/goede doelen voor kinderen, of probeert middels het opzetten van eigen projecten de kansen van (zoveel mogelijk) kinderen te vergroten. Zo zetten zij zich sterk in voor kinderen die deze kansen vanuit huis niet (kunnen) krijgen. Met deze projecten hoopt de stichting zowel de veiligheid, gezondheid als opleiding van deze doelgroep te waarborgen.

Naar website

Waarom doneren?

Wij kunnen er samen voor zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen, die wij zelf (als kinderen) hebben gehad. We geven ze een mogelijkheid tot groei en ontwikkeling, als vliegende start naar hun toekomst.

IT4Kids beschikt over Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI) status. Dit betekent dat IT4Kids als officieel goed doel erkend is door de overheid waardoor het voor donateurs mogelijk is om de giften en donaties aan IT4Kids van de inkomstenbelasting af te trekken.

Doneer uw hardware